Chehobul
 
 
 


КОНТАКТ:

  Чехобул ООД
4003   Пловдив
бул. Васил Априлов 152

Тел.: +359(0)32 951 024
+359(0)32 956 172
Факс: +359(0)32 951 024
Е-mail: info@chehobul.com
HTTP: http://www.chehobul.com
РЕКЛАМА
 

Лого Форд

Оперативен лизинг

Оперативният лизинг Ви дава възможност да ползвате тежкотоварната кола за един определен от Вас срок без да ппридобивате собственост върху него и без да се ангажирате с реализацията му след срока на употреба

Годишните лихвени проценти тук варират между 10% и 15% процента при максимален срок на лизинга до 36 месеца (3 години).

Срокът за обработка на документите и получаване на отговор за желаното финансиране е в рамките на 1 до 4 работни дни след подаване на необходимите документи, като крайното решение относно одобрение или неодобрение се взема от финансиращата институция.

За повече информация и конкретни предложения:

Тел.:   (032) 940 963
Email: kamioni@chehobul.com 


Продукти и модели
Кабини
Приложения и модели
Двигатели
Финансиране
Финансов лизинг
Оперативен лизинг
Банков кредит
Услуги
Сервизно обслужване
Резервни части
Оферти
За транспорт
За строителството
Влекачи