Chehobul
 
 
 


КОНТАКТ:

  Чехобул ООД
4003   Пловдив
бул. Васил Априлов 152

Тел.: +359(0)32 951 024
+359(0)32 956 172
Факс: +359(0)32 951 024
Е-mail: info@chehobul.com
HTTP: http://www.chehobul.com
РЕКЛАМА
 

Лого Форд

Финансов лизинг

Финансовият лизинг е най-често избираното средство за финансиране.

За нови тежкотоварни автомобили размера на минималната авансова вноска е 10% от стойноста при един срок до максимално 72 месеца (6 години). Годишният лихвен процент варира между 7,5% и 12,5%.

Употребяванте автомобили могат да бъдат финансирани за срок до 48 месеца (4 години) при същата минимална авансова вноска и лихвени проценти.

Срокът за обработка на документите и получаване на отговор за желаното финансиране е в рамките на 1 до 4 работни дни след подаване на необходимите документи, като крайното решение относно одобрение или неодобрение се взема от финансиращата институция.

За повече информация и конкретни предложения:

Тел.:   (032) 940 963
Email: kamioni@chehobul.com 


Продукти и модели
Кабини
Приложения и модели
Двигатели
Финансиране
Финансов лизинг
Оперативен лизинг
Банков кредит
Услуги
Сервизно обслужване
Резервни части
Оферти
За транспорт
За строителството
Влекачи