Chehobul
 
 
 


КОНТАКТ:

  Чехобул ООД
4003   Пловдив
бул. Васил Априлов 152

Тел.: +359(0)32 951 024
+359(0)32 956 172
Факс: +359(0)32 951 024
Е-mail: info@chehobul.com
HTTP: http://www.chehobul.com
РЕКЛАМА
 

Тежкотоварни автомобили Фор Карго

Финансиране

Стремейки се да отговори на специфичните условия и желания на своите клиенти и партньори, Чехобул ООД предлага различни възможности за финансиране и лизинг при закупуването на нови и употребявани продукти - финансов лизинг, оперативен лизинг и банков кредит.

Финансовите парамерти и конкретните условия на договора зависят от изявеното от клиента желание относно размера на първоначалното авансово плашане, срока на договора и финансовите показатели на неговата фирмата.

Срокът за обработка на документите и получаване на отговор за желаното финансиране е в рамките на 1 до 4 работни дни след подаване на необходимите документи, като крайното решение относно одобрение или неодобрение се взема от финансиращата институция.

За повече информация и конкретни предложения:

Тел.:   (032) 940 963
Email: kamioni@chehobul.com


Повече за:
 


Продукти и модели
Кабини
Приложения и модели
Двигатели
Финансиране
Финансов лизинг
Оперативен лизинг
Банков кредит
Услуги
Сервизно обслужване
Резервни части
Оферти
За транспорт
За строителството
Влекачи